Turlara Katılım

DÜNYANIN RENKLERİ TURİZM TİCARET A.Ş. TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1) Tura Kayıt ve Ödemeler
a) Katılınacak turla ilgili özel bir kayıt ve ödeme şartı bulunmadığı takdirde: Talebiniz üzerine tura kaydınız opsiyonlu olarak 7 gün tutulur. Bu süre sona ermeden toplam tur paket bedelinin % 25 ini ve turu uçak dahil satın aldıysanız, uçak ücretinin tamamını kapsayan ön ödemeyi yaptığınız takdirde rezervasyonunuz kesinlik kazanacaktır. Opsiyon süresi sonunda ön ödeme yapılmadığı takdirde tura kayıt talebiniz otomatik olarak iptal edilecektir. Bakiye, yurtiçi gezilerinde seyahatin başlamasından 30 gün öncesine kadar, yurtdışı gezilerinde ise seyahatin başlamasından 45 gün öncesine kadar tamamlanmalıdır. Ödemelerin belirtilen süre içinde yapılmaması durumunda rezervasyon iptal olmuş sayılır ve aşağıda belirtilen iptal koşulları uygulanır.

b) İlan edilmiş olan indirimler, yukarıda belirtilen ödeme şartları yerine getirildiği takdirde geçerlidir.

c) UÇUŞ HARİÇ TURLAR: Türk Seyahatinizin uçuşlarını millerinizle veya başka şekillerde kendiniz sağlayabilirsiniz. Bu durumda internet sitemizde ki turlara kayıt bölümünde tercihinizi biletsiz olarak işaretlerseniz, kaydınız bu şekilde yapılıp, turun ana uçuşları (ilk gün gidiş ve son gün dönüş) paket fiyattan otomatik olarak düşülecektir. Gidilecek ülke içinde veya ülkeler arasındaki uçuşlar paket fiyata dahil olarak kalıp, tarafımızdan sağlanacaktır. Turun iptal edilmesi durumunda, uçak biletlerini kendi tedarik eden yolcularımızın bu biletlerini kendileri iptal etmeleri gerekir. Bilet iptaliyle ilgili doğabilecek sorunlardan acentamız sorumlu tutulamaz.

İÇ HAT UÇUŞLARI: Yayınladığımız Turlarda, seyahate katılmak istediğiniz şehirlerden İstanbul'a kadar olan uçak bağlantılarınızı sağlayabilmekteyiz. Bu bağlantı imkan ve ücretini, internet sitemizde ki turlara kayıt bölümünde görebilir ve tura kaydınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Ancak, bulunduğunuz şehirden İstanbul'a kadar olan uçuşlar ayrı biletlendiği için, bu uçuş ile İstanbul çıkışlı uçuş arasında oluşabilecek bagaj transferi, uçağa yetişme vs... gibi sorunlardan acentamız sorumlu tutulamaz.

d) Ödeme miktarları Dünyanın Renkleri'nin internet sayfasında yayınlan döviz kurları üzerinden hesaplanarak yapılmaktadır. Ancak, Dünyanın Renkleri internet sayfasında meydana gelebilecek olan teknik sorunlardan dolayı oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Dünyanın Renkleri'nin sorumluluğu bu bilgilerin satış elemanları tarafından teyidiyle başlar.
e) Dünyanın Renkleri, gezinin başlama tarihine kadar uçak bileti, konaklama ve yer hizmetleri fiyatlarında, TL karşılığı yabancı para birimlerinde, çapraz kurlarda, banka ve kredi kartı komisyonlarında, yakıt, havaalanı vergisi, katma değer vergisi ve gidilecek ülkeye has şehir vergileri, turizm hizmetlerini ilgilendiren diğer her türlü yerel vergi oranlarında meydana gelecek olan değişiklikleri tur ücretlerine yansıtmamaya gayret eder ancak bu gibi durumlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

2) Tur kaydının katileşmesi
 1. a. Bu sözleşmenin yolcu veya yolcu adına kayıt yaptıran kişi tarafından imzalanması veya,
 2. b. Elektronik posta yoluyla, yolcunun sözleşmeyi okuduğu ve sözleşme şartları kabul ettiğini teyit etmesi veya,
 3. c. İnternet aracılığı ile yapılan kayıtlarda sözleşmeyi okuduğunu onaylaması veya,
 4. d. Kayıt için seyahatin ön ödemenin yapılmış olması halinde yolcu tarafından sözleşme şartları kabul edilmiş ve tura kati kayıt yaptırılmış sayılır.

3) İptal Koşulları
a) Katılınacak turla ilgili özel bir iptal şartı bulunmadığı takdirde:
 1. Yurtiçi Turlar: Müşteri, seyahatin başlama tarihinden 15 gün öncesine kadar yurtiçi turunu iptal edebilr. Tur uçak içermiyorsa tur için ödenen bedelin tamamını, eğer uçak içeriyorsa, uçak ücreti veya cezası düşüldükten sonra kalan kısmını iade alabilir. Uçak bileti iadeleri, havayolu şirketinin iptal kurallarına tabidir.
 2. Yurtdışı Turlar: Gezi tarihinden 31 gün öncesine kadar yapılan iptallerde ise, Tur iptal koşullarında özel bir durum belirtilmediği takdirde, ödemenin tamamı, uçuş bedelleri (Uçak bileti iadeleri, havayolu şirketinin iptal kurallarına tabidir), diğer iptal cezaları ve dosya masrafı olarak 100 USD düşülerek ücret geri ödenir. Tur hareket tarihinden 30 gün önce ve sonrası yapılan iptallerde, tur bedelinin tamamı iptal bedeli olarak tutulur ve maalesef iade yapılamaz. İptal zorunlu şartlardan kaynaklanmışsa, bu durumda geri ödeme için seyahat güvence paketi devreye girer.
 3. Seyahat Güvence Paketi: Acentamız tarafından ücretsiz olarak sunulan seyahat güvence paketiniz, sigorta bölümünde belirtilen şartların oluşması durumunda tur bedelinin %80 ini iade edecek şekilde hazırlanmıştır (Sigorta şirketinin iptal şartlarını uygun gördüğü halde, belirtilen miktarın altında geri ödeme yapması durumunda,Dünyanın Renkleri bu miktarı seyahat bedelinin %80 ine tamamlar). Katılımcının, seyahat acentasına bir ödeme yapmış olması kaydıyla seyahat başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce, sigorta bölümünde yazılı hallere bağlı seyahati iptal etmek zorunda kalması, poliçede yazılı teminat limitleri çerçevesinde temin edilmektedir. Seyahat güvence paketi, tur hareket tarihinden 30 gün önce devreye girer.
 4. Geri İade Süreci: Sigorta tarafından yapılacak iadeler, sigorta şirketinin iptal dosyasını oluşturma ve onaylatma sürecine bağlıdır. Acentamız tarafından yapılacak geri ödemeler ise, iptal tarihinden sonraki 15 gün içerisinde gerçekleşecektir. Taksitle yapılan ödemelerde, şirket kampanyasına dahil olsa dahi tur iptali durumunda banka masraf ve faizleri düşülerek iade yapılır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ise, tur iptali durumunda tarafımıza yapılan ödemenin banka masraf ve faizleri düşülerek hesabınıza iade yapılır.
b) Gezi ücreti ödendiği halde sebebi ne olursa olsun kişisel nedenlerden ötürü geziye iştirak edemeyen, gezi esnasında herhangi bir sebeple geziye devam edemeyen, nakil vasıtasını kaçıran kişi veya kişilere herhangi bir iade yapılması ve yukarıda belirtilen olaylardan dolayı Dünyanın Renkleri'nin sorumlu tutulması söz konusu değildir. Ayrıca Dünyanın Renkleri, bu gibi durumlarda müşteri için yaptığı zorunlu ilave harcamaları da (vize, uçak bileti gibi) müşteriden tahsil eder.
c) Dünyanın Renkleri, ilan ettiği hiç bir turu iptal etmemek için azami gayreti gösterir ancak gerekli gördüğü durumlarda, kayıtlı bulunan yolculara 20 gün önce haber vermek kaydıyla turu iptal etme hakkını saklı tutar.

4) Sigorta
a) Dünyanın Renkleri, seyahat sözleşmesi ve ödemesi yapılmasıyla birlikte müşterilerinin seyahat güvence paketlerini yaptırır ve poliçeyi müşterilere ulaştırır. Müşteriler poliçeyi yetersiz buldukları takdirde başka sigorta alabilirler fakat ilk poliçenin iptali ve iadesini talep edemezler.
b) Katılımcının, seyahat acentasına bir ödeme yapmış olması kaydıyla seyahat başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce, aşağıda yazılı hallere bağlı seyahati iptal etmek zorunda kalması, poliçede yazılı teminat limitleri çerçevesinde temin edilmektedir.


Sigorta kapsamına giren iptaller:
 1. I- Sigortalının, onun bir Yakın Akrabasının veya Sigortalı ile seyahat eden ve aynı odada konaklayan bir kişinin veya Sigortalının Seyahatinin asıl amacı olarak ziyaret ettiği bir kişinin ciddi Bedensel Yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmesi ve/veya çok ciddi şekilde hastalanması veya ölüm döşeğinde olması. İşbu teminatın devreye girmesi için yukarıda yazılı kişilerin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanımlanan acil müdahale gerektirir bir hastalığa duçar olması ile bunun tıbbi rapor ile tevsiki gerekir.
 2. II- Sigortalının askerlik, mahkemede jüri üyesi olma görevine çağrılması veya profesyonel veya danışman/bilirkişi sıfatının dışında bir sıfatla mahkemede tanıklık etmesi için celple mahkemeye çağrılması.
 3. III- Sigortalının ikamet ettiği meskende veya işyerinde kazaen büyük bir hasar meydana gelmesi ve Sigortalının bu binanın emniyetini sağlamak üzere binada hazır bulunmasının gerekmesi. Sigortalının ikamet ettiği meskende veya işyerinde hırsızlık meydana gelmesi ve polisin polis raporu ile kanıtlanabilecek şekilde Sigortalının o bölgede bulunmasını talep etmesi.
 4. IV- Sigortalıya eşlik eden kişinin, aynı poliçeye sahip olması ve bu poliçenin aynı seyahat için satın alınmış olması şartıyla, yukarıdaki nedenlerden dolayı seyahatini iptal etmek zorunda kalması,
 5. V- Sigortalı tarafından, seyahatini iptaledeceği en kısa zamanda seyahat acentasına bildirecektir. Bu bildirimde, herhangi bir gecikmeden dolayı, meydana gelebilecek ek masraflardan veya cezalardan şirket sorumlu değildir.

5) Vize
Gidilecek ülke için gerekli olan vizenin temini ,tura katılacak yolcunun sorumluluğundadır. Yolcunun isteği üzerine Dünyanın Renkleri Konsolosluk ile yolcu arasında aracılık yapabilir. Vizenin verilmesi kararı ,süresi,istenen evraklar ve uygulanacak prosedür tamamiyle konsolosluğun kararına tabiidir. Yolcu istenilen belge ve ücretleri zamanında Dünyanın Renkleri'ne ulaştırmaktan sorumludur. Vize verilmemesi veya zamanında verilmemesi veya talep edilen süre kadar verilmemesi durumunda Dünyanın Renkleri'nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Vize alınamaması nedeniyle tur iptali durumunda belirtilmiş olan iptal koşulları geçerlidir.

6) Genel koşullar
a) Dünyanın Renkleri, tur programında yer alan otelleri, gezilecek yerlerin sıralarını ve sürelerini gezi başlamadan önce veya gezi sırasında gerekli gördüğü takdirde değiştirebilir. Tur programlarında belirttiğimiz oteller genelde turlarımızda kullandığımız oteller olup eşdeğer oteller ile önceden veya tur esnasında değiştirilebilir.
b) Geziye çıkmadan önce veya gezi sırasında meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, terör, grev, tabii afet, teknik olay, devletlerarası ilişkilerden doğabilecek ve gezinin programını etkileyebilecek değişikliklerden, taşıyıcı şirketlerin yapabilecekleri iptal, erteleme ve gecikmelerden dolayı Dünyanın Renkleri sorumlu tutulamaz. Buna bağlı olarak Dünyanın Renkleri gezi programlarında, nakil araçlarında her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Dünyanın Renkleri taşıyıcı ve konaklatıcı şirketler ile müşterilerimiz arasında aracı konumundadır. Taşıma ve konaklama ile ilgili şirketimiz ile ilgili olmayan herhangi bir sebepten dolayı taşıma ve konaklama esnasında meydana gelebilecek kaza, sağlık problemi, bavul çalınması veya kaybolması veya hasara uğramasından Dünyanın Renkleri sorumlu tutulamaz.
c) Yolcu tur ve programla ilgili kurallara uymayı ve diğer yolcuların, 3. kişilerin her türlü hakkına saygılı olmayı peşinen kabul etmiş sayılır. Kural ve hak ihlali durumunda Dünyanın Renkleri verilen hizmeti durdurma ve ödenmiş olan ücreti iade etmeme hakkına sahiptir.
d) Yolcunun kusurlu hizmeti, hizmetin ifası sırasında Dünyanın Renkleri'ne yazılı olarak bildirmesi zorunludur.
e) Havayolu ile gerçekleştirilen gezilerde her yolcumuzun en fazla 20 kg serbest bagaj taşıma hakkı vardır. Bu limit bazı havayolu şirketlerinde 15 kg olarak uygulanabilir. Bu ağırlığın üzerine çıkan her kg için ilgili havayolu tarafından talep edilecek fazla bagaja taşıma ücreti yolcu tarafından ödenir. Uçak ile yapılan seyahatlerde bagajın kaybolmasından Dünyanın Renkleri sorumlu değildir. Uçak şirketinin kuralları geçerlidir.
f) Müşterinin nüfus cüzdanı, pasaport, gümrük belgeleri, bilet, aşı vb. eksikliği, geçersiz pasaporta sahip olması, ebeveynlerin yanında gelen çocukları için yurtdışı çıkış "muvaffakatname" sinin olmaması, uçaklarda "seyahat edemez" raporuna sahip bulunması, pasaportunda yeterli boş sayfa ya da yeterli süre olmaması gibi nedenlerle geziye çıkamaması ya da adli merciler veya kolluk kuvvetleri tarafından yurtdışı çıkışının yasaklanması veya engellenmesi, aşılarının eksikliği veya başka bir nedenle bir havalimanında veya sınır kapısında tutulması, gezi sırasında tutuklanması veya göz altına alınması durumunda Müşteri Dünyanın Renkleri'nden herhangi bir geri ödeme ya da tazminat talebinde bulunamaz.

7) 1618 nolu yasanın 12.maddesine göre ücreti ödenmiş paket turun eksik uygulanması veya hiç verilmemesi durumu sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur miktarı kadardır.